2024-01

Etelä-Suomen pioneerien R-harjoituksessa alistettiin terästä

Koulutettavat alkupuhuttelussa ja kertaamassa turvallisuusmääräykset.

Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto ry toteutti yhdessä Pääkaupunkiseudun pioneerikillan kanssa räjäytysharjoituksen jäsenilleen ja muille Etelä-Suomen pioneereille. Kurssin järjestelyt johti ansiokkaasti res majuri Timo Lukkarinen. Harjoitus toteutettiin Explotech Oy:n koulutuksena ja pääkouluttajana ylipanostaja/RTV Pekka Martikainen. Kurssi sisälsi teoriaosuuden Teams-koulutuksena 6.11. illalla sekä soveltavan käytännön harjoituksen Hämeenlinnan lähistöllä lauantaina 11.11.2023.

Kurssilla oli hieman alle 20 osallistujaa, vastaava pääkouluttaja ja kaksi kouluttajaa. Koulutettavien tausta vaihteli pioneerikoulutetuista räjäytyskoulutusta saaneista ilmatorjuntaupseeriin. Kurssi oli jatkoa edellisvuonna järjestetylle raivausräjäytyskurssille, jossa puiden ja kantojen sijaan tällä kertaa keskityttiin pääasiassa terästen taitoräjäytykseen.

Sähkösytytysvälineet (sähkösytytyskoje, johdinkela ja sähkönalleja).

Mielenkiintoista teoriaa…

Teoriakoulutuksessa saimme esittelyn nykyisin käytössä olevista siviiliräjähdysaineista, sytytysjärjestelmistä ja niiden kehityksestä, panostamisen mitoittamisesta taitoräjäytyksissä sekä räjäyttämiseen liittyvistä turvallisuusnäkökulmista ja varomääräyksistä.

Suurissa louhintatöissä käytetään emulsioräjähdysaineita, jotka ovat epäherkkiä, edullisia ja nopeita panostaa. Räjähdyksen alkupanoksena tai muuten käytetään myös muunlaisia räjähdysaineita kuten esim. lauantaimakkara -pötköä muistuttavaa dynamiittia sekä erilaisia erikoisempia panoksia mm. kivien rikottamiseen. Yleisesti ottaen r-aineen nopeus vaikuttaa käyttötarkoitukseen. Maan räjäytyksessä käytetään hitaita r-aineita ja teräksen räjäytyksessä nopeampaa.

Ponteva panostaja viimeistelee impulssisytytysjärjestelmää kiinnittämällä impulssiletkun etälaukaisulaitteeseen. (Hidastimia kuvan oikeassa alareunassa. Hidastimessa impulssiletkua ja muoviliitin, jonka sisällä nalli.)

Sytytysvälineistä käsiteltiin ensisijaisesti tulilankaa turvallisempia ja helppokäyttöisempää sähkösytytystä ja impulssiletkusytytystä. Sähkösytytyksessä sytytyskojeella annetaan virtaa johtimia pitkin sähkönallille. Impulssisytytyksessä on kyseessä impulssisytytysnallin saamasta paineiskusta, joka välittyy impulssiletkun elin onton ”muovinarun” sisäpinnalla olevan jauhemaisen r-aineen ”pölyräjähdyksenä”. Impulssiletku on turvallinen ja toimintavarma. Räjähdyksen eteneminen osin ihan visuaalisesti seurattavissa, sillä räjähdys etenee impulssiletkussa ja kentässä hieman kuin salama ikään. Louhintatöissä eri porareikien räjähdyksen aikautus on tärkeää, jotta irtoava kivimassa ehtii liikkua ennen seuraavan rivin räjähdystä. Aikautusta säädetään käyttämällä sopivan millisekuntiviiveen antavia nalleja ja hidastimia.

Monelle kurssilaiselle perusteet ovat tarvittavaa vanhan kertausta ja toisaalta opimme varmasti myös uutta. Yhtenä mielenkiintoisena yksityiskohtana kuulimme, ja myös myöhemmin kokeilimme käytännössä, miten suurjännitejohtoja liitosräjäytetään. Liitosräjäytyksessä kaksi vaijeria liitetään yhteen erikoisvalmisteisella holkilla, jonka ympärille on kierretty räjähtävää tulilankaa. Räjähtäessään tulilanka puristaa holkin tiiviisti vaijerien ympärille ja syntyy kestävä liitos.

Liitosräjäytyspanos ja yhteen liitettävät vaijerit.

…ja tehokasta toteuttamista käytännössä

Käytännön harjoituksessa oli mitä parhain pioneerisää: +7°C, harmaata ja pientä tihkusadetta. Yleisesti pioneeritoiminnassa on eduksi, että ilmatiedustelun edellytykset ovat huonot ja toiminnan jäljet maastoutuvat nopeasti. (Lopussa todettiin, että vihollisen ilmatiedustelua ei havaittu.)

Harjoituksen aluksi kerrattiin keskeiset turvallisuusmääräykset ja täydennettiin työvarustus asianmukaisesti kypärillä, suojalaseilla, kuulosuojaimilla ja hanskoilla. Käytettäviä sytytysvälineitä harjoiteltiin käyttämään tekemällä ja räjäyttämällä vain nalleja sisältäviä kenttiä. Nallissa on pieni määrä räjähdysainetta, joka antaa riittävän sysäyksen varsinaisen, ja usein melko epäherkän, r-aineen räjäyttämiseksi. Vaikka räjähdysaineen määrä on vain noin gramman luokkaa, niin nallia on syytä käsitellä varoen. Nalliräjähdyksen tehoa myös demonstroitiin kiinnittämällä nalli peltitynnyriin. Räjähdyksen voimasta peltitynnyriin tuli sormenpään kokoinen reikä ja sirpaleet läpäisivät myös tynnyrin toisen puolen. Suljetussa kädessä räjähtäessä nalli voisi viedä koko kämmenen ja sormien toimintakyvyn pysyvästi. Nalleja on siis noudatettava tarkasti annettuja ohjeita.

Metsästysseuran laavu toimi harjoituksen tukipisteenä. Välillä pidettiin taukoa, syötiin sopivasti lihalla ja muilla sattumilla ylipanostettua lihakeittoa sekä voileipiä ja paistettiin makkaraa. Tarjoilut toimivat aivan erinomaisesti. Ilpo Ervastille kiitos koulutusjoukon toimintakyvyn erinomaisesta palauttamisesta ja ylläpidosta – jopa nostamisesta.

Neliöpalkin ensimmäinen panostus jäi hieman vajaaksi. Seuraava panostus tuettiin ja peitettiin huolella. (Huomaa palkin molempien päiden tukeva kiinnitys liinoilla tuulenkaatoon.)

Soveltavassa osassa räjäytettiin erilaisia teräksiä, betonia, puuta ja kiveä. Turvallisuussyistä panos ja nallin tuottama alkuräjähdys suunnataan maata kohti, panostuksissa käytettiin hyväksi maakuoppia ja osat kiinnitettiin liinoilla puuhun. Panostus tehtiin samanaikaisesti useaan kohteeseen, kenttä yhdistettiin sytytysjärjestelmällä ja jälkikäteen tarkasteltiin tuloksia. Terästä oli useassa muodossa: harjaterästä, pienratakiskoa, U-profiilia, putkea, neliöputkea, vaijeria ja kettinkiä. Kohteen muoto vaikuttaa panoksen kokoon ja sijoitteluun merkittävästi. Yleisenä havaintona opittiin, mikä näkyy toki myös panoskaavoista, että harjateräs tai vaijeri vaativat suhteettoman suurelta tuntuvan panoksen. Harjateräksen paksuuteen nähden tuntuva panos teki hädin tuskin ruosteenpoiston. Toisaalta neliöprofiilin rakenteellinen lujuus ja vasteen puutos onton sisuksen takia johti siihen, että neliöpalkki tahtoi jäädä nurkistaan vielä kiinni. Rakenteellinen lujuus oli toki mennyt. Vastaavasti U-palkki tai I-palkki vaatii oikein sijoitettuna yllättävän pienen panoksen ja katkesivat siististi.

Tukitahoille kiitokset kivenpalasina ja sanallisesti

Maanomistajan antaessa mahdollisuuden harjoitteluun käytimme opittuja taitoja myös maanomistajan hyväksi tekemällä tienhoidollisen kivenräjäytyksen. Talvikelillä tietä auratessa auran kulma saattaa törmätä pahasti tienpenkassa olevaan kiveen. Kiven räjäyttämisessä poraaminen on tärkeää. Reikään panostamalla panoskoko pienenee merkittävästi ja sirpalevaaraa pystytään minimoimaan. Kiven poraamisessa käytettiin moottoriporaa.

Pionjär-moottoriporakone ”harjoitusvärissä”.

Näimme myös ihan oikean toimivan Pionjärin. Ammattimiehen opastuksena kuulimme, että ”ei ole toimimatonta Pionjäriä – on vain käyttöosaamisen puutetta” sekä, että ”Pionjär tulisi tankata korkeintaan 5 % (nyky)öljyä sisältävällä bensiinillä, sillä muuten laite tukkeutuu ja ei käy”. Kaikki halukkaat pääsivät poraamaan. Yksinkertaistettuna porataan reikiä (huom! yksi tai kolme) kiveen, panostetaan pienin panoksin, täkätään soralla ja rakennetaan impulssiletkusytytysjärjestelmä. Lopputuloksena kivestä poistettiin kirurginveitsen tarkkuudella maanpinnan yläpuolinen osuus ja auran kolhimisen vaaraa ei jäänyt. Mikäli routa nostattaa kiviä ensi talven aikana, niin tiedetään miten asian voi korjata.

Tienpenkasta kohoavia kiviä porattiin, panostettiin…
…ja rikottiin käsinosteltaviksi palasiksi.

Muille tukijoiden vaikutus harjoituksen toteuttamiseen oli myös merkittävä. Kiitos Helsingin Reserviupseeripiiri HRUP, Maanpuolustuskiltojen liitto MPKL, Rakennusmestarien säätiö ja Pioneerisäätiö harjoituksen mahdollistamisesta.

Laskeminen on avain haluttuun vaikutukseen

Räjäytyksissä tarvittava panostus lasketaan panoskaavoja käyttäen. Ensin lasketaan gramman tarkkuudella tarvittava räjähdysainemäärä. Seuraavaksi tarkkaan lasketusta määrästä ammattikokemuksella voidaan ottaa pois – esim. puolet. Vähennys perustuu mm. panostustapaan, nallin alkuiskun suuntaukseen ja panokseen peittoasteeseen. Ja siihen, että kertaonnistumisella ei ole suuremman operaation vaarantamisen painetta. Kun haetaan taitojen ja minimimäärien rajoja, niin saattaa päästä käymään myös niin, että joskus titteliltään ylipanostaja saattaa ohjeistaa vahingossa nimityksestä huolimatta alipanostuksen. Yleensä sellainen harmittava tilanne on onneksi mahdollista korjata ja lopulta päästään haluttuun vaikutukseen. Teräs nöyrtyy pioneerien käsittelyssä!

Ratapalkit ja ketjut katkesivat siististi halutusta kohdasta.

Teksti ja kuvat: Juha Vatanen

Jaa uutinen: