01/2021 uutiset

Esittely: Espoon Reserviläiset ry

Espoon Reserviläiset ry (EsRes) on vuonna 1963 perustettu reserviläisyhdistys, jonka jäsenistö koostuu pääasiassa espoolaisista reservin aliupseereista ja miehistöstä. Kun yhdistys perustettiin, sen alkuperäinen nimi oli Tapiolan Reservinaliupseerit r.y., joka vuonna 1981 muutettiin Espoon Reservinaliupseereiksi, (ERau), koska jo siinä vaiheessa noin 90 prosenttia jäsenistä asui Tapiolan ulkopuolella, mutta Espoossa. 90-luvun puolivälissä Reservin Aliupseerien Liitto muuttui Reserviläisliitoksi, avoimeksi maanpuolustusjärjestöksi, jonka mallia seuraten myös yhdistyksemme nimi muutettiin vuonna 1997 Espoon Reserviläiset ry:ksi.

Ensimmäisen vuosikymmenen aikana merkittävin toimintamuoto oli erilaisten maanpuolustusaiheisten esitelmätilaisuuksien järjestäminen, mutta muutakin toimintaa tarjottiin pienelle, mutta aktiiviselle jäsenkunnalle. Myös ampumatoiminta saatiin alulle Sisäministeriön hyväksyttyä yhdistyksemme ampumaseuraksi kyseisenä vuonna – perimätiedon mukaan ensimmäinen ampumaharjoittelupaikka oli eräässä 1. Maailmansodan aikaisessa varastoluolassa ja siellä käytetty ase oli pienoispistooli. Lisäksi pelastuspartiotoiminta käynnistettiin, pidettiin elokuva- ja saunailtoja, suunnistusharjoituksia ja käytiin lenkkeilemässä.

Ampujat menossa tarkastamaan osumat Padasjoen kesäpäivillä

Mielenkiintoista kyllä, jo tuolloin työesteet, vuoro- ja ylityöt koettiin yhdistyksen toimintaa rajoittavaksi tekijäksi. Seitsemänkymmenluvun alkupuolella yhdistyksen toiminnassa olikin muutaman vuoden tauko. Uudelleen päästiin käyntiin uusien aktiivijäsenten vetämänä vuonna 1977. Yhdistyksen 20-vuotisjuhla pidettiin 26.11.1983 juhlapuheineen, marsseineen ja kunnianosoituksin.

Yhdistyksemme kolmannen vuosikymmenen toimintaa leimasivat vierailut varuskuntiin ja maanpuolustusaiheisiin museoihin muiden perinteisten toimintamuotojen ollessa edelleen mukana. Vuonna 1985 yhdistyksemme sai oman lipun ja keväällä 1990 oli järjestämässä Tapiolassa toteutettua ja suuren suosion saanutta Espoon maanpuolustusnäyttelyä yhdessä muiden espoolaisten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Pelastuspalvelu tuli myös entistä vahvemmin mukaan toimintaan yhdistyksen liityttyä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Espoon paikallistoimikuntaan. Myös ampumatoiminta aktivoitui. Pistooliammuntaa harrastettiin viikoittain Otaniemessä Poliisiopiston pistooliradalla ja lauantaiaamuisin käytiin Hyrylän varuskunnan ampumaradalla ampumassa kiväärikaliiperisilla aseilla.

EsRes tarjoaa jäsenilleen monipuolista ja ohjattua reserviläisharrastustoimintaa mm. ampumataitojen kartuttamiseen.

1990-luvulla yhdistyksemme siirtyi kabineteista reserviläisten varsinaiseen toimintaympäristöön, maastoon. Tämän ehkä merkittävimmän muutoksen sai aikaan Pariisin rauhansopimuksen uudelleentulkinta ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen käynnistyminen. Keväästä 1993 yhdistys on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen lisäkursseja. Puolustusvoimien resursseja oli tunnetusti vähennetty, jolloin varsinkin kertausharjoitusten määrää oli radikaalisti pudotettu.

Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlia vietettiin 21.11.2003 Orion-yhtymän pääkonttorissa. Arvokkaaseen tilaisuuteen oli saapunut ilahduttavan suuri juhlaväki, noin 180 henkeä. Ainutlaatuinen piirre oli vieraiden laaja edustus aina varusmiehistä sotaveteraaneihin saakka. Mannerheim-ristin ritari K.T.A. Gerdt (ritari nro 95) edusti sotiemme ritareita.

50-vuotisjuhlaa vietettiin Villa Åkerblomissa 21.11.2013 pienemmällä, mutta korkeatasoisella kokoonpanolla. Tilaisuudessa juhlapuheen piti Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja (myöhemmin puolustusministeri) Jussi Niinistö ja tervehdyssanat esitti yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Henri Jacobsson. Tilaisuudessa esiintyi varusmiehistä koostuva soittokunta.

EsRes tarjoaa jäsenilleen monipuolista ja ohjattua reserviläisharrastustoimintaa mm. ampumataitojen kartuttamiseen.

Yhdistyksemme toiminnasta:

Kuten mainittu, yhdistyksemme tyyppi on reserviläisjärjestö. Jäseniksemme voivat pyrkiä suomalaisen varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet. Järjestämme jäsenillemme monipuolista ja innostavaa toimintaa.

Ampumaurheilu on Espoon Reserviläiset ry:n tärkein toimintamuoto. Yhdistyksellä on säännölliset viikkovuorot Töölön ampumaradalla, lisäksi käymme Padasjoella Puolustusvoimien harjoitusalueella viikonlopun mittaisella ampumaleirillä muutaman kerran vuodessa. Näiden lisäksi osallistumme Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumavuoroille Santahaminassa. Tapahtumistamme sekä niihin ilmoittautumisesta saat tietoa valikon linkeistä sekä toimintakalenterista. Yhdistyksellä on lainakalustoa, joten useimmille vuoroille voi osallistua ilman omaa kalustoa. Tuemme toisinaan myös jäsentemme osallistumista kilpailuihin esimerkiksi osallistumismaksujen muodossa.

Perinnetoimikunnan tehtävä on vaalia Suomen sodassa 1939 – 1945 mukana olleiden veteraanien muistoa, perinteitä ja arvoja sekä kunnioittaa ja vaalia sodassa kaatuneiden muistoa. Asian liittyen teemme myös matkoja mm. museoihin ja järjestämme aiheeseen liittyviä luentoja.

Perinnetoimikuntamme yhdessä Tapiolan Reserviupseerit ry:n perinnetoimikunnan kanssa järjestää seuraavia tapahtumia:

– Talvisodan päättymisen muistopäivä, seppeleenlasku Espoon tuomiokirkolla.

– Kansallinen veteraanipäivä, seppeleenlasku Espoon tuomiokirkolla.

– Kaatuneiden muistopäivä, seppeleenlasku Espoon tuomiokirkolla.

– Itsenäisyyspäivä 6.12.2020, seppeleenlasku Espoon tuomiokirkolla.

– Jouluaaton kunniavartio Espoon tuomiokirkolla.

Yhdistyksemme muistaa Kaunialan sairaalan veteraaniosasto Marskia mm. vierailuin, joulutervehdyksin ja keväisin grillikestityksin.

Helsingin sota-aikaisiin pommitustuhoihin perehdyttävä sotahistoriallinen “Hävittäkää Helsinki”
-kävelykierros järjestetään kesäisin yhdistyksen perinne- ja veteraanivastaavan toimesta.

Perinnetoimikunnan mukana tutustutaan sotahistoriallisiin aiheisiin. Kuvalähde: SA-kuva nr. 1496, Lönnrotinkadun tuhoja 30.11.1939

Kansainvälinen toiminta: EsRes järjestää yhteisiä koulutuksia ja kilpailuja myös ulkomaisten vapaaehtoisten maanpuolustusyhdistysten kanssa. Jäsenillemme on järjestetty mm. ampumakilpailuja, ampumataitokursseja ja laskuvarjohyppykursseja sekä Suomessa että ulkomailla.

Liikunta ja kilpailut: Kannustamme jäseniämme ja muita reserviläisiä harrastamaan säännöllistä liikuntaa ylläpitääkseen fyysistä kuntoaan, kenttäkelpoisuuttaan ja terveyttään. Teemme tämän osallistumalla liikuntatapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen sekä tiedottamalla eri liikuntamahdollisuuksista. Tapahtumien järjestämisessä tarjoamme voimavarojamme Reserviläisurheiluliitto ry:lle (RESUL), joka on reserviläisurheilun keskusjärjestö.

Tiedotustoiminnassaan yhdistys keskittyy sähköiseen ja printtimediatiedottamiseen. Yhdistys ylläpitää www-sivuja osoitteessa www.esres.fi ja lähettää kuukausitiedotteita sähköpostitse jäsenistölle 10 kertaa vuodessa. Lisäksi yhdistyksen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan ja niille voi ilmoittautua espoonreservilaiset.nimenhuuto.com:in sivun kautta.

Tiedotukseen käytetään myös yhdistyksen Facebook -sivustoa (www.facebook.com/pages/Espoon-Reserviläiset-ry).

Kunniavartiossa Espoon Tuomiokirkon sankarihautojen muistomerkillä

Yhdistyksen johtokunta vuonna 2021

Puheenjohtaja Hannu Kerovuo
Varapuheenjohtaja, Kansainväliset suhteet Anne-Ly Stjernberg
Varapuheenjohtaja Johan Rönnskog
3. Varapuheenjohtaja Markku Kaijola
Sihteeri ja talous Jarkko Vihavainen
Perinne- ja veteraanivastaava Esa Jansson
Tiedotusvastaava Marko Tapani
Johtokunnan jäsen Kaj Stjernberg
Johtokunnan jäsen Mikko Kerosuo

Nykyään yhdistyksen tärkeimpinä tavoitteina on reilun 500-jäsenisen jäsenkunnan kasvattaminen, sotilastaitojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen avulla. Toimintaa kehitetään voimallisesti etenkin ampumatoiminnan saralla viimeaikaisten kalustohankintojen, monipuolisten ampumatapahtumien ja kouluttajien määrän lisäämisen avulla. Reserviläistoiminnan yhä kasvavan suosion myötä yhdistyksemme katsoo luottavaisesti tulevaan ja toivottaa uudet jäsenet lämpimästi tervetulleeksi.

Lisätietoja toiminnastamme ja liittymisestä kotisivuillamme: www.esres.fi

Jaa uutinen: