06/2021 uutiset

Esa Pulkkinen puolustusministeriön kansliapäälliköksi

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 28.10.2021 nimittänyt Esa Pulkkisen puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan ajaksi 1.1.2022-31.7.2025.

Ylijohtaja Esa Ilmari Pulkkinen (s. 1957) on toiminut puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkönä vuodesta 2020. Aikaisemmin hän on toiminut samassa tehtävässä vuosina 2011-2016. Vuosina 2016-2020 Pulkkinen työskenteli Euroopan unionin sotilasesikunnan päällikkönä Brysselissä. Aikaisemmin urallaan hän on toiminut muun muassa Puolustusvoimissa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa ja Jääkäriprikaatin komentajana, sekä EU:n sotilasesikunnassa osastopäällikkönä ja kansallisena asiantuntijana. Koulutukseltaan Pulkkinen on yleisesikuntaupseeri.

Kansliapäällikkö on ministeriön korkein virkamies, joka ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja osallistuu ministerin tukena laajakantoisten asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa hallintojohtaja Hannu Antikainen, p. 0295 140 500.

Teksti ja kuva: Puolustusministeriö

Jaa uutinen: