06/2015 uutiset


natonato


Enemmistö reserviupseereista kannattaa Nato-jäsenyyttä

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenilleen tekemän kyselyn perusteella enemmistö reserviupseereista eli 55,4 % kannattaa Nato-jäsenyyttä. Reilu neljäsosa (26,0 %) ei kannata jäsenyyttä. Vielä suurempi enemmistö, 71,0 % vastanneista, haluaisi Suomen Naton jäseneksi, mikäli Ruotsi päättäisi liittyä Naton jäseneksi.

Nato-jäsenyyden kannatus kasvaa iän karttuessa. Alle 35-vuotiasta vastaajista jäsenyyttä kannatti 47,1 %, 36–59 vuotiaista 54,0 % ja yli 60-vuotiaista 59.5 %. Ruotsin liittyessä Naton jäseneksi kaikissa ikäluokissa selvästi yli puolet kannatti myös Suomen jäsenyyttä.

Naton jäsenyyden kannatus on reserviupseereiden keskuudessa selvästi koko kansaa suurempaa. Maanpuolustustiedotuksen (MTS) suunnittelukunnan viimeksi (joulukuu 2014) julkaistussa mielipidetutkimuksessa Naton jäsenyyttä kannatti 30 % ja vastusti 60 % vastaajista.

Huoli turvallisuusympäristöstä

Noin kaksi kolmasosaa (64,1 %) vastanneista arvioi sotilaallisen tilanteen muuttuvan uhkaavammaksi Suomen lähialueella seuraavan kymmenen vuoden aikana. Venäjän viimeaikaisten toimien vaikutus Suomen turvallisuuteen on ollut erittäin kielteistä 20 %:n mielestä ja melko kielteistä 61,9 % mielestä. Tässä asiassa reserviupseerit suhtautuvat tilanteeseen koko suurta yleisöä kriittisemmin. MTS:n haastattelututkimuksessa vastaavat luvut olivat 13 % ja 50 %.

Uskoa omaan puolustukseen

Toimintaympäristön uhkista huolimatta RUL:n jäsenet luottavat Suomen puolustukseen. Selvästi yli 60 % vastanneista uskoo Suomella olevan erittäin hyvät (5,9 %) tai hyvät (56,8 %) puolustusmahdollisuudet tavanomaisessa sodassa. MTS:n tutkimuksen mukaan koko kansasta vain kolmasosa (33 %) uskoo Suomella olevan erittäin hyvät tai hyvät puolustusmahdollisuudet.

RUL:n kyselyn selkein vastaus tuli kysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan?” Tähän kysymykseen vastasi myöntävästi 97 % RUL:n jäsenistä.

Jäsenkysely toteutettiin liiton jäsenille sähköpostikyselynä Surveypal-järjestelmällä. Kysely toteutettiin lokakuun jälkipuoliskolla ja siihen vastasi 3791 Suomen Reserviupseeriliiton jäsentä.

Kysely oli osa suurempaa jäsenkyselyä, jossa selvitettiin liiton jäsenten näkemyksiä liiton toiminnasta jan sen kehittämisestä. Jäsenkyselyjen tuloksia hyödynnetään tekeillä olevassa kolmivuotissuunnitelmassa, joka hyväksytään Lappeenrannan liittokokouksessa ensi vuoden marraskuussa.

Jaa uutinen: