06/2015 puheenvuoro

Caspar von Walzel

luutnantti (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
caspar@hsrk.fi


Meille suomalaisille ja varsinkin reserviin kuuluville, tällä asialla on erittäin merkittävä vaikutus. Mikäli suunniteltu rajoitus astuisi voimaan siinä laajuudessa kun on nyt esitetty, reserviläisten mahdollisuus ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan poistuisi kokonaan.

Edunvalvonnasta

Reserviläistoimintaa, ja samalla koko urheiluampumatoimintaa uhkaa tällä hetkellä erittäin vakavat rajoitussuunnitelmat Euroopan Komissiossa. Reaktiona tammikuiseen iskuun Charlie Hebdon toimitukseen sekä juutalaiskauppaan, Ranska haluaa komissiolta rajoituksia itselataaviin aseisiin, deko-aseisiin ja keräilijöiden automaattiaseisiin. On sanomattakin selvää, että viikon takaiset iskut Pariisissa eivät tule vähentämään näitä vaatimuksia. Kuitenkin yksikään näistä teoista ei tehty tämän hetken tiedon mukaan siviiliaseilla tai kansalaisilta anastetuilla aseilla. Sekä tammikuiset, että mitä ilmeisimmin nyt marraskuiset iskut tehtiin salakuljetetuilla aseilla. Lisäksi käytettiin erilaisia pommeja ja muita räjähteitä. Rajoittamalla kansalaisten lailliset mahdollisuudet omistaa urheilu- ja metsästysaseita, ei voida vaikuttaa rikollisten tai terroristien aseiden käyttöön. Pahimmassa tapauksessa rajoituksia asettamalla luodaan vain lisää vastakkainasettelua kun perustellaan rajoituksia ja takavarikointeja jihadistien silmittömällä väkivallalla.

Meille suomalaisille ja varsinkin reserviin kuuluville, tällä asialla on erittäin merkittävä vaikutus. Mikäli suunniteltu rajoitus astuisi voimaan siinä laajuudessa kun on nyt esitetty, reserviläisten mahdollisuus ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan poistuisi kokonaan. Kun kertausharjoituksilla voidaan kouluttaa vain häviävän pieni osa edes sijoitetusta reservistä, perustaitojen ylläpito ja kehittäminen on riippuvainen vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Vapaaehtoistoiminnassa voidaan myös harjoitella monipuolisesti ja perusharjoittelun lisäksi järjestää erilaisia kilpailuja jossa ampumataito hioutuu kilpailupaineen alla. SRA tai IPSC vie tämän tietysti vielä astetta vaativammalle tasolle. Tämä monipuolinen ja laaja ampumaharrastus on ilman muuta yksi puolustuksemme kulmakivistä.

Kaikki ampumaharrastus on, varsinkin tässä suhteessa, arvokasta. Riippumatta siitä harrastaako rata-ammuntaa 150 tai 300 metrin päässä olevaan tauluun, pistooliammuntaa, IPSC/SRA, metsästystä tai UIT-lajeja. Jokaisessa yhdistyy tarkkuuden peruselementit. Ja jokainen laji tai harrastus on enemmän tai vähemmän uhattuna EK:n suunnittelemien rajoituksien takia. Jokainen suomalainen hallussapitoluvan omaava on syytä vaikuttaa omalta osaltaan. Vaikuttakaa niihin järjestöihin missä olette jäseninä, ampumaurheilijana, metsästäjänä ja reserviläisenä. Olkaa yhteydessä omiin kansanedustajiin ja MEP:hin. Vaatikaa, että teitä edustavat tahot tekevät aktiivisesti edunvalvontatyötä tässä asiassa!

Viesti päättäjille pitää olla selvä. Mutta viesti pitää myös olla asian kannalta oleellinen. Kertokaa omista lähtökohdista miksi kielto on huono tai miksi se kohdentuu väärin. Ei kannata hyökätä kieltoja tai rajoituksia vastaan yleisesti. Jos voi esittää vaihtoehtoisia keinoja parantaa niitä epäkohtia johon komissio haluaa puuttua, mainitse niitä. Varmasti komissio aikoo tehdä jotain. Meidän pitää varmistaa, että meille ei synny turhaa vahinkoa.

Yksi erittäin tärkeä asia kokonaisuuden kannalta on se, että vaikka jokaisen tulee perustella kantansa omista lähtökohdistaan, me emme saa poteroitua ja pahimmillaan näin tehdä haittaa muille harrastajille. Tämä koskettaa kaikkia. Harrastajia, kilpa-ampujia, metsästäjiä, reserviläisiä. Meidän on kaikki seistävä yhteisessä rintamassa jotta varmistamme mahdollisimman monipuolista ampumaharrastusta Suomessa jatkossakin. Positiivista on ollut se, että virkamies- ja ministeriötasolla EK:n suunnitelmiin on suhtauduttu erittäin kriittisesti. Tehdään yhteistyötä myös viranomaisten kanssa, jotta viesti kuuluu mahdollisimman selvästi Komissioon asti. HRUP tulee jatkamaan aloitteellista ja aktiivista työtä tämän asian parissa.

Lopuksi haluan vielä kiittää kerhoja hyvästä piirikokouksesta. Piirille valittiin uusi hallitus vuodelle 2016, onnittelut uudelleen valituille ja tervetuloa remmiin Juha Suvisaarelle ja Sampo Saarenpäälle, jotka valittiin uusina edustajina hallitukseen. Kimmo Karilalle ja Mikko Leppäselle esitän lämpimät kiitokset heidän työstään hallituksessa.

Iloista joulunodotusta toivottaen

Caspar von Walzel

Jaa uutinen: