08/2014 PääkirjoitusTalvivarusteita


Dramaattisia muutoksia


Tuloksissa on voimakkaita muutoksia Suomen maanpuolustuksen puolesta. Puolustusmäärärahoja halusi tutkimuksen mukaan nostaa 56 % vastaajista, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 32 %. 24 %-yksikön kasvu yhden vuoden aikana on dramaattinen. Yhtä korkealla puolustusbudjetin nostoa on kannatettu vuonna 1970. Myös määrärahojen pienentämistä kannattavien määrä on puolittunut.Dramaattisia muutoksia

Maanpuolustuksentiedotuksen suunnittelukunta (MTS) on parlamentaarinen puolustusministeriön alainen komitea, jonka tehtävänä on tiedottaa maanpuolustuksesta kansalaisille. Se tekee kaksi kertaa vuodessa laajan kansalaistutkimuksen, jossa pyritään selvittämään suomalaisten mielipiteitä eri maanpuolustuksen eri sektoreista. Osa kysymyksistä juontaa jo vuoteen 1964, jolloin MTS:n edeltäjä aloitti tutkimusten tekemisen.

Tämän vuoden tutkimus tehtiin syys-lokakuun taitteessa. Tutkimuksessa haastateltiin runsasta 1000 henkilöä Manner-Suomessa.

Tämän syksyn tuloksia varjostaa Ukrainan kiristynyt tilanne. Tuloksissa on voimakkaita muutoksia Suomen maanpuolustuksen puolesta. Puolustusmäärärahoja halusi tutkimuksen mukaan nostaa 56 % vastaajista, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 32 %. 24 %-yksikön kasvu yhden vuoden aikana on dramaattinen. Yhtä korkealla puolustusbudjetin nostoa on kannatettu vuonna 1970. Myös määrärahojen pienentämistä kannattavien määrä on puolittunut.

Sotilaallinen tilanne Suomen lähialueilla nähdään kiristyneen. Lähes puolet vastaajista kokee sotilaallisen tilanteen uhkaavammaksi kuin aiemmin. Vuonna 2011 vastaajista vain 21 % oli samaa mieltä.

Suomen puolustusmahdollisuuksien nähdään heikentyneen oleellisesti. Peräti 63 % koki puolustusmahdollisuuksien heikentyneen, jos Suomi joutuisi tavanomaisin asein käytävään sotaan. Tämä on selvä merkki puolustusvoimauudistuksen merkityksestä. Puolustusvoimilla on kova työ saada kansalaiset luottamaan edelleen sen mahdollisuuksiin puolustaa maatamme. Vuonna 2013 samaa mieltä oli 51 % kansalaisista.

Nato-jäsenyyden kannatus on myös kasvanut kevään ja kesän aikana voimakkaasti. Lähes 30 % kannattaa Natoon liittymistä. Kannatuksen kasvu on ollut noin 10 prosenttiyksikön luokkaa. Reserviläisliitto teki keväällä 2014 tutkimuksen, joka mukaan sen jäsenistöstä noin 42 % kannatti Natoon liittymistä. MTS:n tutkimuksessa tiedusteltiin haastateltavilta Nato-kielteisyyden syytä. Kielteisesti vastanneista noin 32 % piti Venäjän läheisyyttä syynä. Myönteisesti Natoon suhtautuneista noin 33 % piti Venäjän uhkaa suurimpana syynä liittyä Natoon.

Yleisen asevelvollisuuden kannatus on myös vahvistunut. Peräti 75 % oli yleisen asevelvollisuuden kannalla. (68% vuonna 2013) Naisten pakolliseen asevelvollisuuteen suhtauduttiin edelleenkin melko kielteisesti. Vain 13 % kannatti naisten pakollista asevelvollisuutta.

Pohjoismainen sotilaallinen yhteistyö sai voimakkaan kannatuksen kansalaisten keskuudessa. Peräti 94 % kannatti yhteistyön kehittämistä.

Tutkimuksen valossa henkilökohtainen maanpuolustustahto on pysynyt vakaana vuodesta toiseen. Tämän syksyn tutkimuksessa 84 % vastaajista olisi valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin. Prosentti on vaihdellut vuodesta 1996 lähtien 82 ja 87 prosentin välillä.

Kansalaiset näkevät Suomen työllisyyden olevan suurin huolta aiheuttava tekijä. Työllisyysnäkymien heikentyminen on huolestuttanut kansalasia yhä enenevässä määrin vuodesta 2008 lähtien. Kehitys Venäjällä aiheuttaa myös huolta. Viime vuodesta prosenttiluku on noussut 10 % 32 %:iin.

Tämän syksyn tutkimustulosten kehitys on ollut dramaattisempaa kuin ehkä koskaan tutkimusten historiassa.

Jaa uutinen: