Veli_veljen_puolesta_CMYK

Gábor Richly: Veli veljen puolesta – Talvisota ja Unkari (Docendo 2015). ISBN 978-952-291-168, sidottu, 238 sivua, sh. 34,90 euroa.

Unkari lähetti vapaaehtoisia ja runsaasti muuta apua talvisotaa käyneelle Suomelle

Tietokirja Veli veljen puolesta – talvisota ja Unkari kertoo avusta, jota Unkari lähetti sotaa käyvälle veljeskansalle 1939-1940. FT Gábor Richly on käyttänyt tutkimuksensa lähteinä sekä suomalaisia että unkarilaisia lähteitä. Valokuvat ja päiväkirjamerkinnät luovat elävän kuvan pohjoiseen lähteneistä vapaaehtoisista.

Talvisodan aikana koko maailman sympatiat olivat Suomen puolella, mutta vain harvalta valtiolta saapui yhtä paljon apua kuin Unkarilta. Talvisotaan lähetettiin muun muassa vapaaehtoispataljoona, sotakalustoa ja humanitaarista apua. Myös Suomi-kuva muuttui Unkarissa merkittävästi juuri talvisodan vaikutuksesta, ja urhoolliseen pohjoiseen veljeskansaan alettiin suhtautua esimerkkinä ja sen taisteluun lupauksena paremmasta tulevaisuudesta.

Runsaasti valokuvia sisältävä teos esittelee yksityiskohtaisesti Unkarin yhteiskunnan laaja-alaista aktivisuutta, Unkarin hallituksen intressejä, Suomen sotatarvikehankintoja Budapestistä ja vapaaehtoispataljoonan värväystä. Aikakauden unkarilaisista julkaisuista lainatut värikkäät ja lennokkaat kirjoitukset havainnollistavat sotavuosina muuttunutta Suomi-kuvaa.

Kirjaan liitetyt selonteot ja päiväkirjamerkinnät kertovat elävästi yhteistyöstä ja pitkästä kiertomatkasta, jonka vapaaehtoiset tekivät Suomeen halki sotaa käyvän Euroopan. Talvisota ehti loppua ennen kuin unkarilaispataljoona ehti rintamalle, mutta vapaaehtoiset toimivat jonkin aikaa rajavartiotehtävissä.

FT Gábor Richly on julkaissut suuren määrän artikkeleita ja kirjoja sekä Suomen että Unkarin historiasta. Hän on toiminut muun muassa Helsingin yliopiston sekä Budapestin Eötvös Loránd -yliopiston lehtorina ja viime vuosina Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtajana Helsingissä.