merisota_historia_teoria_ja_nykypaiva_web_500px

Ville Vänskä, Merisota


Docendo 2015
ISBN 978-952-291-133-9
183 sivua

Merisodankäynnin kehitystä, tavoitteita, taktiikkaa ja periaatteita suomalaisesta näkökulmasta käsittelevä kokonaisesitys on tähän asti puuttunut.


Tutkimustietoa merisodasta

Merisodan päämääristä ja teorioista on suomeksi kirjoitettu laajemmin viimeksi 1920-luvulla. Merisodankäynnin kehitystä, tavoitteita, taktiikkaa ja periaatteita suomalaisesta näkökulmasta käsittelevä kokonaisesitys on tähän asti puuttunut.

Tähän puutteeseen on puuttunut yleisesikuntakomentajakapteeni Ville Vänskä. Hän on palvellut merivoimissa vuodesta 1999. Merisodasta on aiemmin suomeksi kirjoitettu vain vuonna 1926 Merisotataidon perusteet pääpiirteittäin esitettynä sekä vuonna 1928 julkaistu komentajakapteeni Kauko Ikosen Merisotataito.

Ville Vänskä haluaa kirjassaan ymmärtää merisodankäyntiä perusteellisemmin. Vuosien työn seurauksena aiheesta on hioutunut kirja, jossa käsitellään merisodan historiaa, kehitystä, teoriaa, taktiikkaa ja periaatteita.

Suomen meripuolustus poikkeaa merkittävästi kansainvälisestä valtamerilähtöisestä ajattelusta. Tähän ovat syynä vahvasti puolustuksellinen puolustusratkaisumme, rikkonainen rannikkomme, riippuvuutemme meriyhteyksistä, käytettävissä olevat pienet voimavarat ja jäätalvi.

Tulevaisuuden merisodankäynti on muuttumassa. Aiemmista valtamerioperaatioista ollaan siirtymässä lähempänä rannikkoa suoritettaviin operaatioihin. Alusten tulee olla entistä helpommin muunneltavissa eri tehtäviin ja merivoimilla tulee olla kyky toimia yhteistyössä muiden puolustushaarojen kanssa. Massat tullaan korvaamaan laadulla.

Tämä ajatuksia herättävä, upeasti kuvitettu ja merisotaa laaja-alaisesti käsittelevä teos on kirjoitettu kaikille sotahistoriaa, merisodankäyntiä tai maanpuolustuskysymyksiä harrastaville.

Merisodan perusperiaate voidaan kiteyttää; Havaitse, tavoita ja tuhoa.