Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia
Suomen radiotiedustelu sodassa

Suomen radiotiedustelun johtajan Reino Hallamaan miesten oivallukset olivat monien nerokkaiden ratkaisujen taustalla. Radiotiedustelijat avasivat vihollisen salasanomia ja suuntivat esikuntien sijainteja ja siirtymisiä. Radiotiedustelun menestys oli keskeinen tekijä isänmaan kohtalon hetkillä talvisodassa, kesäsodassa 1941 ja kesällä 1944.

Teos kertoo radiotiedustelumme onnistumisista ja epäonnistumisista sotavuosina 1939–1945 – suurelta osalta aiemmin tutkimattoman aineiston avulla. Uutta lähdeaineistoa on tullut käyttöön Ruotsista, Yhdysvalloista ja jopa Suomen arkistoista. Arvokas on myös virkakäyttöön tehty Hallamaan laaja haastattelu 1970-luvulta.

Radiotiedustelun sodanjohdolle antamat ilmoitukset ovat valtaosin kadonneet, mutta yllättävän paljon niiden sisällöstä on löytynyt kiertoteitä. Lisäksi nyt on ensi kerran tutkittu säilyneitä diplomaattisanomia.

Teos kertoo lisäksi maamme radiotiedustelun kiinteästä yhteistyöstä Englannin, Ruotsin, Saksan, Japanin ja Unkarin tiedusteluelinten kanssa ja siitä arvostuksesta, jota suomalaiset nauttivat näiden keskuudessa. Kun kyseessä oli erittäin salainen ja arka toimiala, ei ole ihme, että yhteistyökumppanien suhteet olivat väliin lähes katkeamassa, esimerkiksi Ruotsin ja Saksan kanssa, ja katkesivatkin jatkosodan alkuvaiheessa Englannin kanssa.

Tekijät, insinöörieversti Lauri Lehtonen, majuri Timo Liene ja professori Ohto Manninen ovat tutkineet aihetta pitkään ja ovat aihepiirin parhaita tuntijoita.

Lauri Lehtonen, Timo Liene ja Ohto Manninen: Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia. Suomen radiotiedustelu sodassa (Docendo 2016). ISBN 978-952-291-287-9, sidottu, 359 sivua.
suomen-radiotiedustelu