Suomen jääkärit – itsenäisyytemme kärkijoukko


Millaisia miehiä jääkärit olivat ja mitä he kokivat vieraissa ja vaikeissa oloissa preussilaisessa sotilaskoulutuksessa entä kuinka keskeinen oli heidän roolinsa puolustusvoimien kehittämisessä ja viime sodissa?

Jääkärisäätiön lähes viisivuotisen kirjahankkeen lopputuloksena on julkaistu järkälemäinen tietoteos jääkärien perinnöstä itsenäiselle Suomelle. Runsaasti jääkärien henkilötarinoita sisältävä kirja on tarkoitettu kaikille maamme historiasta kiinnostuneille.

Suomen jääkärit olivat osa Suomen kansallista vapausliikettä. Saksaan vuosina 1915–1917 salateitse lähteneestä noin 2 000 vapaaehtoisesta muodostettiin jääkäripataljoona. Se oli Suomen itsenäistyessä hyvin koulutettu armeijan kantajoukko.

Jääkärit kouluttivat ja johtivat Suomen muodostumassa olevan armeijan osastoja vapaussodassa, riisuivat venäläisen sotaväen aseista ja kukistivat punakaartin. Jääkäreissä oli runsaasti työväkeä, mikä aiheutti lojaalisuusongelmia mutta ei kuitenkaan päässyt vaikuttamaan sotatoimiin.

Jääkärien sopeutuminen taistelemaan tsaarinarmeijassa palvelleiden suomalaisten, kuten ratsuväenkenraali Mannerheimin, rinnalla ei ollut sekään ongelmatonta.

Rauhan vuosina 1920–1939 jääkärit olivat päällystönä ja alipäällystönä kouluttamassa Suomen nuorta armeijaa ja kehittämässä sen taktiikkaa sekä eri aselajeja, suojeluskuntia ja rajavartiointia.

Sodissa 1939–1945 jääkärit olivat sotatoimissa marsalkka Mannerheimin alaisina, jo keski-iän saavuttaneina sotilaina sotatoimiyhtymien komentajista rivimiehiin.

Kirjan kirjoittajia ovat: Asko Kilpinen, Pekka Kärnä, Juhani Lassila, Jarmo Loikkanen, Ohto Manninen, Henrik Meinander, Vesa Määttä, Marko Paavilainen, Jarmo Peltola, Jukka Pennanen, Timo Sahi, Sami Sihvo, Jyrki K. Talvitie, Vesa Valtonen, Niko Hölttä, Ari Mure, Juhani Skyttä, Juha Torkkeli, Jami Virta ja Juuso Welin. Kirjan on toimittanut Jaakko Puuperä.

Jääkärisäätiö: Suomen jääkärit – itsenäisyytemme kärkijoukko (Docendo 2019). Sidottu, 588 sivua.