Jarno Limnéll – Suomen idea

Tärkein kysymys Suomessa kuuluu nyt: millainen Suomi on ja mitä suomalaisuus merkitsee tulevaisuudessa? Tai paremminkin: millaisen Suomen ja suomalaisuuden haluamme luoda? Jos emme kerro tarinaamme itse, joku muu kertoo sen puolestamme.

Suomen idea -kirjassa maamme parhaat kyvyt rakentavat Suomen tarinaa omista näkökulmistaan ja miettivät keinoja ja ratkaisuja, joilla tavoiteltu tulevaisuus – Suomen idea – on saavutettavissa. Kirjoittajia yhdistää näkemys Suomen tulevaisuuden tarinan tarpeellisuudesta. Omien arvojemme kestävyys sekä suomalaisten niitä kohtaan osoittama luottamus on ideoinnin keskiössä.

Suomen tulevaisuuden ideaa kirjoitettaessa jokaisen suomalaisen ääni ja mielipide on tärkeä. Suomen idea lähtee ihmisistä, meistä suomalaisista. Kirjoittajat haluavat kannustaa suomalaisia pohtimaan tulevaisuuden Suomea ja sen tarinaa.

Kirjan toimittaja Jarno Limnéll on Aalto-yliopiston professori, sotatieteiden tohtori ja kyberturvallisuusjohtaja suomalaisessa yhtiössä. Kirjaa on ollut kirjoittamassa 26 arvostettua ja ansioitunutta suomalaista. Suomen idea (Docendo 2016), ISBN 978-952-291-290-9, sidottu, 321 sivua.