suomenhuoltovarmuus

Suomen huoltovarmuus – Riittääkö energia ja ruoka, toimiiko tiedonkulku? (Ilkka Kananen). ISBN 978-952-291-188-9
Sivuja 180.

Suomen huoltovarmuus

Pystymmekö toimimaan kansallisen kriisin tullen? Kuinka väestön ja yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan poikkeusoloissa? Näistä asioista puhuttaessa kyse on huoltovarmuudesta.

Kirja on ensimmäinen kattava yleisesitys kriisiturvallisuutemme kivijalasta. Se on tarkoitettu kaikille maamme turvallisuudesta kiinnostuneille.

Varautumisen muodot, tavoitteet ja keinot ovat ajan myötä monin tavoin muuttuneet. Alussa tärkeintä oli ruokahuollon turvaaminen, sittemmin toiminta laajeni energiahuoltoon ja teollisuuden raaka-aineisiin sekä 2000-luvulle tultaessa tietoyhteiskunnan kriittisen infrastruktuurinvarmentamiseen uusia uhkia vastaan.

Globalisaatio, verkostotalous ja digitaaliteknologian kehitys ovat muuttaneet rajusti toimintaympäristöä ja uhkamaisemaa. Energia- ja vesikriisit, luonnononnettomuudet, pandemiat ja kyberhyökkäykset ovat tämän päivän ilmiöitä, jotka haastavat huoltovarmuutta. Sotilaalliset uhkakuvat eivät ole kuitenkaan kokonaan hävinneet, mistä Ukrainan kriisi on ajankohtaisena osoituksena.

Ilkka Kananen on entinen Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja, joka toimi eri huoltovarmuustehtävissä kaikkiaan yli 33 vuotta.