Sodankäynti muutoksessa

Sodan usvaa – Sodankäynti muutoksessa

Marko Palokangas (toim.)

Maanpuolustuskorkeakoulun yleisen sotataidon sotilasprofessuurin yhteyteen perustettiin keväällä 2021 eri alojen osaajista ja asiantuntijoista koostuva tutkimusverkosto nimeltään ”Sodan usvaa”. Tutkimusverkosto koostuu erikseen nimetyistä ja kutsutuista jäsenistä, eli yhteiskunnan eri alojen viranomaisista, asiantuntijoista ja tutkijoista. Nyt julkaistusta kirjasta voidaan lukea tutkimusverkoston ensimmäiset tutkimustulokset.

Sodan usvaa -tutkimusverkoston läpileikkaavana teemana on yleisen sotataidollisen ja sotilasstrategisen ajattelun sekä älyn yhdistäminen ja kehittäminen. Verkoston ensimmäinen teemaseminaari järjestettiin joulukuussa 2021 ja sen pääteemana oli sodankäynnin kokonaisvaltainen käsiteanalyysi. Miten sodankäynti ymmärretään laajan turvallisuuskäsityksen kautta, miten se määritellään ja mistä sen mahdolliset muutokset sekä sisällölliset ja ajantasaiset osa-alueet muodostuvat?

Tavoitteena oli seminaarin alustusten ja keskusteluiden pohjalta kerätä ajatuksia sekä työstää niistä tutkimusverkoston ensimmäinen näkyvä tuote eli artikkelikokoelmaksi koottava julkaisu, joka kantaa nyt nimeä Sodan usvaa – Sodankäynti muutoksessa (toim. Marko Palokangas).

– Verkoston jäsenille tarjottiin mahdollisuutta kirjoittaa näkemyksiään ja ajatuksiaan sekä osallistua julkiseen keskusteluun kirjoittamalla omasta osaamisalueestaan tieteelliset kriteerit täyttävä artikkeli kirjaan. Kirjoittaminen ja julkaisu nähtiin erinomaiseksi mahdollisuudeksi tehdä uudenlaisia avauksia sotatieteellisen ja turvallisuuden tutkimuksen saroilla, kirjan päätoimittaja, sotilasprofessori Marko Palokangas sanoo.

Sodan usvaa muuttuneessa turvallisuustilanteessa

Euroopan ja maailman turvallisuustilanne muuttui merkittävästi 24. helmikuuta 2022, kun Venäjä asevoimineen hyökkäsi oikeudettomasti Ukrainaan. Vuodesta 2014 lähtien käyty sota Ukrainassa sai uuden käänteen, kun sodan usva laskeutui kaikessa sakeudessaan Ukrainan ja koko Euroopan ylle.

– Tutkimusverkoston katseet olivat ennen sodan uutta käännettä ja erityisesti uuden operaation alkaessa syvällä aihepiirin ytimessä, joten tutkijoiden ajatukset ja näkemykset liittyvät artikkeleiden myötä ajantasaisesti vallitsevaan turvallisuustilanteeseen sekä sen mahdollisiin muutoksiin, Palokangas toteaa.

Sodan usvaa – Sodankäynti muutoksessa -artikkelikokoelmassa keskitytään vallitsevaan turvallisuustilanteeseen sekä sodankäynnin laaja-alaisiin muutostekijöihin. Merkittävin huomio artikkeleiden sisällössä kiinnittyy Suomen kansalliseen kykyyn hälventää sodan usvaa ja vastata mahdollisen sodan tai kriisin asettamiin haasteisiin ja vaatimuksiin. Kirjoittajina toimii joukko alansa parhaita asiantuntijoita, kuten sotilasprofessori Marko Palokangas, apulaissotilasprofessori Antti Paronen, eversti Petteri Kajanmaa ja sotilasprofessori Janne Mäkitalo.

Sähköinen kirja on ladattavissa veloituksetta osoitteesta https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3286-5

Painettua kirjaa on saatavissa heinäkuun loppupuolella täältä: https://pv.omapumu.com/fi/642

Lisätietoja kirjasta ja tutkimusverkostosta antaa kirjan päätoimittaja ja tutkimusverkoston johtaja:

Marko Palokangas
Sotilasprofessori (yleinen sotataito), everstiluutnantti
Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos
PL 7, 00861 Helsinki
Puh. 0299 530 555
Twitter: @MarkoPalokangas