Sotapäiväkirjoista yllättäviä tietoja

Miehet jyvällä – tarkka-ampujien jatkosota

Ahti Koskinen (2021)

Eläkkeellä oleva toimittaja ja sotahistorian harrastajatutkija Ahti Koskinen on selvittänyt Suomen ja Neuvostoliiton tarkka-ampujien toimintaa jatkosodassa ja kirjoittanut tästä kirjan Miehet jyvällä – tarkka-ampujien jatkosotaa.

Kirjassa selostetaan tarkka-ampujien toimintaa asemasotavaiheen aikana vuoden 1942 tammikuusta vuoden 1943 kesäkuuhun asti. Tapahtumia on selvitetty useilta rintamalohkoilta.

Teosta varten Koskinen luki läpi noin 400 yksikön sotapäiväkirjat, komppanioiden, pataljoonien ja rykmenttien arkistoja. Yksittäisten kaatuneiden tietoja hän on tutkinut Suomen sodissa 1939-45 menehtyneet -tietokannasta sekä Kansallisarkistossa olevista sotilaiden kantakorteista. Myös vastapuolella ymmärrettiin tarkka-ampujien merkitys ja teho. Kirjassa kuvataan miltä tuntui olla tarkka-ampujatoiminnan vastaanottavalla puolella.

Koskisen mukaan arkistot paljastavat myös suomalaisten sotilaiden huolettomuuden eturintamassa jonka seurauksena saattoi olla jopa sankarikuolema.

Suomalaisten tarkka-ampujien henkilökohtaista osaamisen merkitystä painottaa sekin, että läheskään kaikilla meikäläisillä ei ollut optiikalla varustettua kivääriä, ei edes sodan loppuvaiheessa.

Kuten sotatieteiden tohtori ja dosentti Tapio Saarelainen toteaa kirjan esipuheessa, Koskinen on tehnyt isänmaallisen työn selvittäessään tarkka-ampujatoimintaa sodissamme:

”Hän on tinkimättömän tarkasti perehtynyt tarkka-ampujien toimintaan kullakin rintamalohkolla. Koskinen on seikkaperäisesti selvittänyt tarkka-ampujien toimintaa, kalustoa sekä toimintaperiaatteita.”

Ahti Koskinen on tapauskohtaisesti selvittänyt tapahtumia niin Kannaksella, Uhtualla, Maaselässä kuin Poventsassa, vain muutamia taistelupaikkoja mainitakseni”. Hyvä kirja.

MIEHET JYVÄLLÄ – TARKKA-AMPUJIEN JATKOSOTA
Teksti: Ahti Koskinen
Julkaisuvuosi: 2021
Kustantaja: Atrain & Nord
Sivumäärä: 212
ISBN 978-952-3156-00-5