lannettymisenhistoria

Hannu Rautkallio: Idässä kiinni, länteen kallellaan – USA ja Suomi 1944-1958. ISBN 978-952-291-157-5.Sivuja 252.

Idässä kiinni, länteen kallellaan – USA ja Suomi 1944-1958

Suomen jälleenrakennuksen vuosien läntisiä piirteitä on pohdittu paljon vähemmän kuin suhdetta Neuvostoliittoon. Mutta olisiko Suomi selviytynyt vuoden 1944 jälkeen itsenäisenä kansana, elleivät suomalaiset olisi mieltäneet kuuluvansa länteen?

Suomen valtiojohto ylläpiti salattuja suhteitaan Yhdysvaltoihin sotavuosina, mikä on ollut vähemmän tunnettua. Sodan jälkeen länsiyhteydet näkyivät erityisesti taloussuhteissa ja Suomen kansainvälisen aseman vahvistumisena.

Neuvostoliitollekin Suomen länsiyhteydet olivat etu. Se hyödynsi Suomen läntistä liikkumavaraa sotakorvauksissa ja sai niiden kautta länsimaista teknologiaa. Kylmän sodan aikana Suomen asemaan vaikuttivat maailmantalous ja suurvaltojen edut.

Miksi Suomi ajautui 1950-lopulta lähtien poliittiselle tielle, josta tasavalta oli vapautunut kymmenen vuotta aikaisemmin? Nyt avautuneet amerikkalaiset arkistolähteet valottavat Suomen selviytymistä yllättävistäkin näkökulmista.

VTT Hannu Rautkallio (s. 1944) on dosentti ja historiantutkija, joka on julkaissut lukuisia tutkimuksia toisen maailmansodan ja kylmän sodan ajalta.