Kyttä – Kuinka soluttauduin poliisiin

Ranskalainen toimittaja ”soluttautuu” poliisin ja kertoo siitä. Toisen arvostelun mukaan: toimittaja soluttautui Ranskan poliisiin. Kolmen kuukauden koulutuksen jälkeen hänelle annettiin ase ja asema. Karuissa lähiöissä työskennellyt Valentin Gendrot näki läheltä sekä poliisin rasismin ja väärinkäytökset että rankat työolot, jotka ajavat poliiseja jopa itsemurhiin.” Itse olisin hiukan toista mieltä. Ase toki annettiin, työ vaikutti melko tavalliselta työltä ja virkamiehetkin ihan tavallisilta työmiehiltä ja -naisilta, juuri sellaisilta kuin voisi olettaa ranskalaisen peruspoliisin olevan. Mielenkiintoisinta mielestäni oli havaita kuinka ryhmädynamiikka ja koheesio vaikuttavat myös ”soluttautuneeseen” toimittajaan, kuinka toimittaja omaksuu ryhmän arvomaailman ja tavat sekä tekee minkä voi tullakseen hyväksytyksi sen täysvaltaiseksi jäseneksi.

TOM LINDBLOM

Valentin Gendrot (suom. Matti Brotherus): Kyttä – Kuinka soluttauduin poliisiin. Docendo. ISBN 978-952-38-2104-0