Pipping, Knut – Komppania pienoisyhteiskuntana

Sosiologisia havaintoja suomalaisesta rintamayksiköstä 1941-1944
271 sivua
Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava
ISBN: 951-1-05026-5
Kustannusosakeyhtö Otavan painolaitokset Keuruu 1978

Knut Pippingin teos on sotilaspsykologinen klassikko ja myös ulkomailla paljon siteerattu lähdeteos. Väitän, että teos kertoo sotiemme aikaisesta suomalaisesta sotilaasta paljon enemmän kuin esimerkiksi Väinö Linnan Tuntematon.

Kirja vastaa mm. kysymyksiin:

Mikä oli jatkosodan sotilaan rohkeus? Miten hän suhtautui valtion omaisuuteen, naisiin, uskontoon, kuriin? Oliko hän avulias? Mitä hän ajatteli päällystöstä, miten hän suhtautui tovereihinsa, mitä hän teki vapaa-aikanaan, kenen kanssa hän ystävystyi? Millainen oli hänen käsityksensä kotirintamasta, muista joukko-osastoista, vihollisesta? Mikä oli suomalaisen sotilaan henkisen kestokyvyn salaisuus?

Tämä alunperin ruotsinkielisenä väitöskirjana ilmestynyt tutkimus suomalaisesta sotilaasta on yhä maassamme ainutlaatuinen. Epävirallisen sotilaallisen alakulttuurin yksityiskohtaisena kuvauksena se on harvinainen koko länsimaailmassa.

Knut Pippingin väitöskirja käsitteli tieteellisten havaintojen valossa juuri samoja ilmiöitä joita sittemmin Väinö Linna kuvaa Tuntemattomassa sotilaassaan. Molempien tutkimusobjekti on konekiväärikomppania joissa molemmat toimivat itse aliupseereina.

Knut Pipping kuvaa komppaniaa yksikkönä, työssä, levossa, taistelussa, sen yksittäisiä miehiä ja heidän suhtautumistaan erilaisiin asioihin, ohjesäännön muodollisen ja miehistön vapaan normijärjestelmän vuorovaikutusta, mutta ennen kaikkea hän kuvaa miehistön omaa normijärjestelmää.

Knut Pippingin teos on jännittävä sosiologinen tutkimus, ja samalla elävä ajankuvaus.

Pippingin mukaan upseeri saavutti miestensä arvostukseen erityisesti osoittamalla henkilökohtaista rohkeutta. Vastakkainasettelua miehistön ja upseeriston kanssa oli, mutta se ei ollut este toiminalle, pikemminkin päinvastoin.

Uskon, että jokainen joka meistä palvellut vastaavanlaisessa organisaatioissa tunnistaa useimmat kirjassa kuvatut ilmiöt.

Kaikki tämä löytyy kirjasta:

Esipuhe
Johdanto
2. KKK/JR 12
I Komppanian historia
II Komppanian kokoonpano
1. Organisaatio
2. Kooostumus miesten kotiseudun mukaan
3. Koostumus miehistön iän mukaan
4. Miehistön palvelusaika komppaniassa
5. Komppanian tappiot
6. Koostumus miesten ammatin ja siviilisäädyn mukaan
III Komppanian toimintatavat
1. Marssi
2. Taistelu
3. Etulinjan rauhaa
4. Lepoa
5. Rautatiekuljetus
IV Komppanian sosiaaliset ryhmät
1. Arvoryhmät
2. Sotilaalliset ryhmät
3. Paikalliset ryhmät
4. Ikäryhmät
5. Kotiseuturyhmät
6. Keittoporukat
V Virallisten ja epävirallisten normien noudattaminen
1. Rohkeus
2. Oma ja valtion omaisuus
3. Alkoholi ja naiset
4. Uskonto, taikausko ja valistus
5. Kuri
6. Avuliaisuus
VI Asenteet ulkopuolisiin
1. Muut joukko-osastot
2. Kotirintama
3. Vihollinen
VII Hietasuvanto
1. Asutus
2. Asukkaat
3. Työ ja vapaa-aika
4. Asenne esivaltaan ja yhteiskuntaan

Loppulause
Tapahtumakalenteri
Viitteet
Lähdeluettelo
Karttaliitteet

Ehdottoman suositeltava teos.

Tom Lindblom