Ilmavalvontaa lotan silmin

Tornijermu

Ilmavalvontalotta Maire Väyrynen

273 s

Timo Yrjölä

Neirol-kustannus 2020

Kesäasukkaana kaakkoisrajapitäjä Virolahdella paikkakunnan sotahistoriasta kiinnostunut helsinkiläinen Timo Yrjölä on tehnyt kirjoillaan huikean palveluksen viime sotien aisti-ilmavalvonnalle. Jatkosodan lopun salaisia saksalaisia radioluotaimia (Raija ja Irja -tutkia) lukuun ottamatta ei juuri muuta tapaa ilmatilan jatkuvaan valvontaan tuolloin ollutkaan.

Vuonna 2016 ilmestynyt Kahdeksan tornia, ilmavalvontaa Virolahdella 1939-1944 ja nyt 2020 ilmestynyt Tornijermu, ilmavalvontalotta Maire Väyrynen ovat tiiviisti paikallistettuina ja henkilöitynä alan teoksina harvinainen taistelupari. Sotiemme ilmavalvonta oli lottien näkyvimpiä toimintamuotoja. Siitä on ennen näitä kirjoja kerrottu erittäin vähän. Kirjoista käy ilmi myös, miten ilmavalvonta Suomessa sotavuosina ylipäätään toimi.

Timo Yrjölän (synt 1940) viimeisin teos paikallistuu Virolahden Klamilaan. Kylä oli talvisodan jälkeen Suomenlahden rannikolla paitsi hetken itäisin ”sotasatama”, myös koko sotien ajan meren lentoreittien tärkeä havaintopiste. Nähtävää Klamilan iv-tornin tähystyslavalta oli varmasti enemmän kuin keskimäärin iv-asemilla.

Sota-ajan ilmavalvojilla ei ollut motivaatio-ongelmia. Lotat, jopa reilusti alle 20-vuotiaina olivat valtaosaltaan iv-lavoilla vartioimassa samalla myös kotikyliensä turvallisuutta. Niin on myös tornijermu, 16-vuotiaana pikkulottana iv-harjoittelun aloittaneen ja heti 17-vuotiaana varsinaiseen iv-palveluun sitoutuneen Maire Väyrysen (synt 1925) tarinassa. Hänen kotinsa oli kolmen kilometrin päässä palvelupaikastaan.

Klamilassa ilmavalvontalottana kirjan päähenkilö palveli syksyyn 1943 saakka. Sieltä hänet komennettiin Kymin ivakkiin (silloinen ilmavalvonta-aluekeskus nykyisessä Kotkassa). Loppukesästä 1944 hänet kansakoulupohjalta siirrettiin vielä Helsingin Malmille sijoitetun huippusalaisen Raija-luotaimen mittaajaksi (nykynimikkeenä olisi kaiketi tutkamittaaja), ainoana naisena tuolla asemalla. Harvinainen urapolku nuorelle lotalle!

Hän itse uskoi kilpirauhasen vajaatoimintaan sairastumisensa 40 -vuotiaana johtuneen altistumisesta säteilylle Raija-luotaimen näytöltä! Maire Väyrynen eli viimeiset vuotensa Tampereella. Hän kuoli 86-vuotiaana vuonna 2012 ja on haudattu miehensä viereen Haminaan Kuorsalon saareen.

Tornijermu, hennon Maire Väyrysen itselleen antama miehinen nimitys, on paitsi inhimillinen kertomus, myös kuvaus Lotta Svärdin yhdestä merkittävästä toimintamuodosta ja yleisesti ilmavalvonnan toteutuksesta Suomessa.

Kirja antaa varsin paljon tilaa lottien omille ajatuksille ja tuntemuksille syksypimeinä öinä tai kevään valoisina päivinä iv-lavalla, satoi tai paistoi, oli tyyni tai tuuli. Tähän kirjoittajalle antoi eväät Maire Väyrysen tunnontarkasti säilyttämät päiväkirjat ja kirjeenvaihto lottasisarten kesken. Kirja kannattaa lukea, jos haluaa kokonaiskuvan Suomen sotavuosien historiasta ilmavalvonnan näkökulmasta iv-lottien tunnoista aina ylimmän sodanjohdon ratkaisuihin!

Timo Yrjölän Kahdeksan tornia on loppuun myyty. Sujuvalukuista Tornijermua saa ostaa muun muassa Haminasta Wanhasta Veteraanista, jonka kesän ja syksyn 2020 Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -näyttelysisältöön kirja mainiosti istuu. Kirjaa saa tietysti suoraan myös kirjailijalta puh 0500 318 851 tai timo.j.yrjola@gmail.com

TERHO AHONEN