erikoisjoukot_iskee_ensimmaisena

Markku Salomaa, Erikoisjoukot iskevät ensimmäisinä


Docendo 2015
ISBN 978-952-291-132-2
249 sivua

Suomen puolustusvoimissa joudutaan, ja varmasti tutkitaankin tarkkaan Ukrainan kriisin vaikutuksia suomalaisten joukkojen käyttöperiaatteita.

Erikoistietoa erikoisjoukoista

Erikoisjoukoista ei suomeksi ole aiemmin kirjoitettu. Saatavilla on ollut vain joitakin käännöskirjoja. Erikoisjoukoista tekee erikoisen toimintatapa, vaikka ne muuten muistuttavat maavoimia ja merijalkaväkeä. Ne soveltavat tavanomaisuudesta poikkeavia taistelukeinoja. Niiden toimintatavat saattavat muistuttaa terroristien vastaavia, vaikka juuri terrorisminvastainen taistelu on yksi niiden päätehtävistä.

Nykyaikaisten sotien tavat ja tarvittavat taidot ovat muuttuneet epäsymmetrisiksi. Suomen puolustusvoimissa joudutaan, ja varmasti tutkitaankin tarkkaan Ukrainan kriisin vaikutuksia suomalaisten joukkojen käyttöperiaatteita.

Erikoisjoukkoja ei lueta varsinaisiin taistelujoukkoihin. Ne lähetetään liikkeelle nykypäivän kriiseissä ja konflikteissa aina ensimmäisinä. Jos niiden operaatiot eivät riitä, käytetään tavanomaisia joukkoja.

Tässä kirjassa kuvataan keskeisten valtioiden erikoisjoukkojen organisaatiot, vahvuudet ja operaatiot. Käsiteltynä on myös erikoisjoukkojen kehittämisen historia. Kirjassa esitellään monipuolisesti mm Venäjän ja Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen toimintatapoja sekä esitellään muutamia erikoisoperaatioita.

Erikoisjoukkojen omimpia tehtäviä ovat kirurgisen tarkat täsmäiskut. Tällä hetkellä valtioiden kilpavarustelu tapahtuu erikoisjoukkoja luomalla. Periaatteessa erikoisjoukkojen iskulla voidaan ratkaista tulevan sodan kulku jo etukäteen. Niillä voidaan myös estää vastustajaa ryhtymästä hyökkäykseen. Ne voivat myös halvaannuttaa siviiliyhteiskunnan toiminnan iskemällä infrastruktuuriin.

Ukrainan kriisin takia erikoisjoukkojen kehittäminen on erityisen ajankohtaista Suomessa – asian tärkeyttä on korostanut puolustusvoimien komentaja kenraali Jarmo Lindberg.