06/2021 uutiset

Avointen lähteiden tiedonhankinnan koulutus MPK:ssa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin ensimmäisen nykyisenkaltaisen Avointen lähteiden tiedustelun (OSINT) kurssin suunnittelu alkoi loppuvuodesta 2016. Mukana hahmottelussa oli muun muassa avointen lähteiden tiedustelun erikoismieheksikin tituleerattu Suojelupoliisin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki, joka edelleenkin toimii kurssilla opettajana. Artikkelin kirjoittaja toi mukaan MPK-kurssien järjestämiseen liittyvää osaamista, mutta myös kiinnostus tiedon hankkimiseen ja analysointiin niin tutkimus- ja tuotekehitystyössä kuin vapaa-ajalla vaikutti taustalla.

OSINT-peruskurssin runko on pitkälti pysynyt samanlaisena. Mukana on yleiskuva OSINT:ista, operaatioturvallisuutta (verkossa), lakiasioita, hakukoneiden käyttöä, sosiaalisen median tiedonhakua, paikka- ja kuvatietoja, tiedon luotettavuuden arviointia sekä verkkoteknologiaa. Lopuksi pidetään ryhmätöinä soveltava harjoitus, jossa kurssilaiset pääsevät soveltamaan kaikkia opittuja tekniikoita ja harjoittelemaan raportin laatimista ja esittämistä. Alusta alkaen osa kurssin tehtävistä on tehty etukäteen PVMoodlessa, ja lopuksi on ollut 1-2 päivää kestävä harjoitus Santahaminassa. Tällainen verkko- ja läsnäolo-opetuksen yhdistelmä on havaittu hyväksi myös johtamisjärjestelmä- ja kyberkoulutuksessa, ja on yleistynyt muuallakin MPK:ssa.

Haasteen asetti se, että kurssille olisi jo ensimmäisellä kerralla halunnut paljon enemmän oppilaita kuin mitä kouluttaja-, laite- ja tilaresurssien takia pystyttiin ottamaan, joten jouduimme karsimaan. Peruskurssia on nyt pidetty 1-2 kertaa vuodessa ja sama positiivinen ongelma on toistunut joka kerta.

Pelastuksen toi korona-aika, jolloin MPK:ssa siirryttiin täysin verkko-opetukseen. Tämän syksyn Avointen lähteiden tiedonhankinnan peruskurssille päätimme ottaa mukaan kaikki 90 ilmoittautunutta. Kaikilla alkaa jo olla sen verran kokemusta verkko-opinnoista, että suurempia ongelmia suuri oppilasmäärä ei ole aiheuttanut.

Haasteena on tunnistettu myös osallistujien osaamistason suuri vaihtelu. Mukaan on aina hakeutunut niin tietojenhankinnan ja -käsittelyn ammattilaisia kuin tavallisia turvallisuusasioista kiinnostuneita harrastajia. Siksi peruskurssin taso pyritäänkin pitämään sopivana niin, että MPK:n periaatteiden mukaisesti voisimme kouluttaa kansalaisia mahdollisimman laajalti. Kurssipalautteen perusteella olemme tässä kohtuullisen hyvin onnistuneet. Peruskurssin oheen on kehitetty myös jatkokurssi, jonka osanottajamäärä on vieläkin rajoitetumpi, ja taso on jo teknisempi ja teoreettisesti vaativampi.

On ollut hienoa nähdä, kuinka Etelä-Suomen Maanpuolustuspiiriin on syntynyt oma OSINT-kouluttajien pooli, joka houkuttaa mukaan uusia vapaaehtoisia. Oppia on käyty ammentamassa myös muihin maanpuolustuspiireihin, niin että kursseja on lähtenyt käyntiin muuallakin Suomessa. Monet mukana olevista vapaaehtoiskouluttajista ovat myös päätyneet tiedustelu- ja turvallisuusalalle. Liekö kyseessä sitten syy vai seuraus?

MPK:n merkitys Puolustusvoimien kumppanina on vuosi vuodelta kasvanut ja uudistettu laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta entisestään terävöittää MPK:n roolia sodanajan reservin kouluttamisessa. Erityisesti aloilla kuten kyber ja informaatio, joissa siviilimaailman korkeaa osaamista voi sellaisenaan hyödyntää. Uuden lain tuomat järjestelyt tulevat näkymään myös MPK:n avointen lähteiden tiedustelun koulutuksessa, mutta tästä kuulemme varmasti ensi vuonna lisää.

Teksti: Jyri Putkonen
Kuva: MPK

Jaa uutinen: