03/2021 uutiset

Antti Lehtisalo MPK:n toiminnanjohtajaksi

Teksti ja kuva: MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu prikaatikenraali Antti Lehtisalo viiden vuoden määräaikaisen tehtävään. MPK:n hallitus teki valinnan kokouksessaan 16.3.2021.

Prikaatikenraali Antti Lehtisalo siirtyy MPK:n toiminnanjohtajaksi puolustusministeriön kansallisen puolustusyksikön johtajan tehtävistä. Nykyinen toiminnanjohtaja prikaatikenraali (evp) Pertti Laatikainen jää pois tehtävistään 31.7.2021.

– Lehtisalolla on vankka kokemus työstä kokonaisturvallisuuden parissa sekä erinomaiset valmiudet MPK:n toiminnan ja yhteiskunnallisen roolin kehittämiseen. Myös hänen aiempi järjestökokemuksensa osaltaan puolsi valintaa, kertoo MPK:n hallituksen puheenjohtaja, professori Mika Hannula

Toiminnanjohtajan tehtävää haki 16 henkilöä, joista haastateltiin viisi. Haastateltavaksi valikoitui sekä ammattiupseereja että reserviläisiä.

Monipuolista kokemusta maanpuolustuksesta

Antti Lehtisalolla on pitkä ura Puolustusvoimissa sekä puolustusministeriössä ja näin ollen monipuolista kokemusta maanpuolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta niin käytännön kuin suunnittelunkin näkökulmasta. Käytännön toiminta MPK:n kanssa on tullut tutuksi hänen toimiessaan muun muassa Karjalan prikaatin apulaiskomentajana 2015 ja Jääkäriprikaatin komentajana Sodankylässä sekä Rovaniemellä vuosina 2015–2017. Hän on toiminut Suomen Hippos ry:n puheenjohtajana vuosina 2016–2018.

Vuodesta 2017 jatkuneet tehtävät puolustusministeriössä ja erityisesti kokemus Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta -uudistuksen johtamisesta antavat Lehtisalolle tukevan pohjan MPK:n operatiivisen toiminnan johtamiselle. Lehtisalon vastuut puolustusselonteon valmisteluryhmän varapuheenjohtajana sekä asevelvollisuuden parlamentaarisen komitean sotilaallisen maanpuolustuksen jaoston johdossa antavat hänelle hyvät perusteet kehittää MPK:n toimintaa samassa linjassa yhteiskunnan muiden turvallisuustoimijoiden kanssa.

– Kiitän luottamuksesta ja odotan innolla tehtäviäni aktiivisen reservin ja osaavien vapaaehtoistoimijoiden parissa. Viime vuosien tehtävät ovat entisestään vahvistaneen näkemystäni vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja vapaaehtoistoimijoiden merkityksestä yhteiskunnalle kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, toteaa Lehtisalo.

Jaa uutinen: