05/2019 uutiset

Aselain muutos 15.7.2019

Taustalla EU:n asedirektiivi

 

 • EU:n asedirektiiviin saatiin kansallisella edunvalvonnalla puolustuspoikkeama,

joka mahdollistaa jatkossakin puoliautomaattiaseiden ja pitkien lippaiden

yhdistelmät. Lisäksi direktiivi sisältää vahvan urheiluammuntapoikkeaman.

 • Eduskunta hyväksyi vaalikauden loppumetreillä aselainlain muutosesityksen

mutta teki siihen paljon omia muutoksiaan.

 • Pitkällä lippaalla varustettuun puoliautomaattiaseeseen voi jatkossa saada luvan

seuraavilla perusteilla:

 • Urheiluammuntapoikkeama, lupa edellyttää jonkun ampumaseuran jäsenyyttä ja 12

kuukauden ennakkoharjoittelua seurassa sekä sen osoittamista, miten henkilö

harrastaa lajia ja, miten kilpailee sen puitteissa.

 • Puolustuspoikkeama, lupa edellyttää 12 kuukauden ennakkoharjoittelua MPK:ssa

ja/tai sen jäsenjärjestöissä, suoritettua MPK:n ampumakoetta sekä Puolustusvoimien

puoltavaa lausuntoa.

 • Lupahakemukset käsitellään edelleen poliisilaitoksilla mutta poliisihallitus ei ole

niitä vielä ohjeistanut eikä tarvittavia todistuspohjia ole vielä käytössä.

ASELAIN MUUTOS 15.7.2019

Muutamia esiin nousseita kysymyksiä

 • Poikkeaman piirissä olevat aseet:

 

 • Lyhyt puoliautomaattiase, jossa on yli 21 patruunaa vetävä lipas
 • Pitkä puoliautomaattiase, jossa on yli 11 patruunaa vetävä lipas
 • Vaikutus luvanhaltijoille:

 

 • Lupa jatkuu automaattisesti jos ampuma-ase hankittu 12.6.2017 tai sitä ennen
 • Lupa on haettava uudestaan jos ampuma-ase on hankittu 13.6.2017 tai sen

jälkeen. Hakemus on laitettava vireille viimeistään 14.1.2020 ja sitä voi

myöhemmin täydentää. Voimassaolevalla luvalla voi harrastaa ammuntaa siihen

saakka kunnes hakemus on ratkaistu. Uusi lupa on maksuton.

 • Ampumaseura on yhdistyslain 4§ mukaisen luvan saanut yhdistys eli yhdistys,

jonka rekisteröidyissä säännöissä mainitaan toimintamuotona ammunta

 • Suomen Ampumaurheiluliittoon kuuluvat ampumaseurat
 • Reserviläisliittoihin kuuluvat yhdistykset
 • Suomen Reserviupseeriliittoon kuuluvat kerhot
 • Tarvittavat todistukset kirjoittaa em. seuran, yhdistyksen tai kerhon ampuma-asekouluttaja,

jonka poliisi on tähän tehtävään auktorisoinut

Jaa uutinen: