Jääkärinyön reserviläisammunnat

JÄÄKÄRIN YÖ 18.10.2014

Jälleen on aika Jääkärin yön. Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön ase – ja ampumakoulutustoimialan yhteistyössä Reserviläispiirien kanssa
järjestämään harjoitukseen, turvallisen asekäsittelyn merkeissä.

PAIKKA: SANTAHAMINA

HARJOITUKSEN AIHE: Antaa edellytykset sekä kehittää turvallista aseenkäsittelyä ryhmän jäsenenä. Toimimaan eri valaisuolosuhteissa
sekä erityyppisillä värityksellä ja muodolla ohjaavaan maalinvalintaan. Kouluttaa oikean ampumapäätöksen tekemiseen. Testata omaa
fyysistä kykyä, kun toimitaan vajaa vuorokausi ampumaradoilla suoritettavien tehtävien parissa.

KALUSTO: Käytettävä materiaali muodostuu osallistujien omista aseista niiltä osin, kun osallistujilla ei ole omaa asekalustoa on järjestävällä taholla varattu lainattaviksi tehtäviä varten. Lisäksi alueilla tehtäväkohtaista kalustoa.

TEHTÄVÄT: Toiminnallisia, ryhmädynamiikkaa kehittäviä, osassa käytetään erityyppistä kalustoa eri matkoille. Ampumaradoilla suoritettavat tehtävät ovat pääosin tunnistamattomia, joihin ei tutustuta etukäteen. Jokaisessa partiossa on johtaja, joka johtaa sekä tekee
partion toiminta-ajatuksen päätöksen eteen tulevasta tilanteeseen ”tiedustelutiedon” perusteella. Tiedot ovat tehtävän ennakkokuvauksessa ampumapaikkoineen. Kaikki tehtävät suoritetaan turvavarusteiden kanssa.

ILMOITTAUTUMISET: www.mpk.fi Helsinki Jääkärin Yö III 18.10.2014. Ilmoittautuminen päättyy 12.10.2014 klo 16.00. Mukaan mahtuu 40 osallistujaa = 10 partiota. Kokoa oma partio tai osallistu muuten, partiot kootaan paikanpäällä.

Tervetuloa, lisätiedot tapahtuman sivuilta: www.mpk.fi > Helsinki > Jääkärin Yö III